Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Profesjonalne Systemy Opieki Telemedycznej
Szkolenia
Stacja monitorowania i uzdatniania powietrza - Acuni Nikuma
Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

1 Fehler png mini

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Fehler - Szef Zespołu, Doradca Zarządu

Kierownik Zakładu Teorii Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autor i współautor ponad stu publikacji poświęconym kwestiom: teoretycznego ujmowania  bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa i zagrożeń bezpieczeństwa. Zakres zainteresowań obejmuje także funkcjonowanie strefy Schengen oraz politykę migracyjną Unii Europejskiej. Ekspert w dziedzinie funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kształtowania przedmiotowych i podmiotowych wymiarów bezpieczeństwa.

 

 Eksperci

  2 dziubek png mini

prof. nadzw. dr hab. Ireneusz T. Dziubek

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu. Zasadniczy obszar zainteresowań: zarządzanie kryzysowe, funkcjonowanie systemu obronnego , edukacja  obronna i antyterrorystyczna. Ekspert w zakresie procesów legislacyjnych  związanych z funkcjonowaniem instytucji bezpieczeństwa publicznego oraz tworzenia  rozwiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Biegły sądowy w dziedzinie broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Członek  – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

 

3 Tymanowski png mini

prof. nadzw. dr hab. Józef Tymanowski

Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących transformacji państw Europy Wschodniej i bezpieczeństwa narodowego. Redaktor naczelny czasopisma „Studia Wschodnioeuropejskie". Współzałożyciel i członek Rady Programowej Europejskiej Fundacji Nauki i Biznesu. Ekspert w zakresie przemian ustrojowo - prawnych oraz politycznych i gospodarczych państw Europy Wschodniej.

 5 paradowski

dr Andrzej Paradowski

Prezes Europejskiego Instytutu Nauki i Biznesu. Wieloletni pracownik Służby Dyplomatycznej RP w Niemczech, Federacji Rosyjskiej oraz na Ukrainie. Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej, w tym współpracy bilateralnej z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw w obszarze gospodarki, kultury i nauki. Uczestnik wielu międzynarodowych przedsięwzięć związanych z polityką wschodnią.

 

6 Kinastowska png mini

dr Joanna Kinastowska

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, doradca, ekspert komunikacji politycznej, strateg brandingu personalnego i business coach,. Zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół problemów marketingu i komunikacji, brandingu personalnego, w tym wizerunku kobiet w polityce oraz coachingu międzykulturowego. Swą wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc witryny internetowe: www.doradztwopolityczne.pl i www.kinastowska.pl. Autorka kilku artykułów naukowych w publikacjach poświęconych marketingowi w polityce i marce osobistej. Pełni funkcję publiczną w jednostce samorządu terytorialnego.

 

no name png mini

dr hab. prof. KUL. Kinga Machowicz

Kierownik Katedry Gospodarki Opartej na Wiedzy Wydziału Nauk Społecznych KUL. Członek kapituły wyróżnienia Top Menedżer Roku. Główny profil zainteresowań naukowych to ochrona praw człowieka w sferze biznesu. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu.

 

 

Remigiusz Wisniewskii png mini

dr hab. inż. prof. SWPW Remigiusz Wiśniewski

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Autor publikacji z zakresu kształcenia obronnego społeczeństwa. Ekspert ds. obronnych specjalizujący się w badaniu obszaru edukacji obronnej oraz jej wpływu na powszechność udziału społeczeństwa w przedsięwzięciach obronnych.

 

 

Bogumila Pawlaczyk png mini

dr Bogumiła Pawlaczyk

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa państwa. W swoich badaniach koncentruje się na prawnych aspektach funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Autorka szeregu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa wewnętrznego.

Social Media

art 2

 Możesz przyłączyć się się do naszych serwisów społecznościowych. Zobacz najnowsze informacje i wiadomości o naszej firmie. Serdecznie zapraszamy.

fb linkedin rss tweet vimeo

Newsletter

 
Aby się zarejestrować, należy wypełnić poniższe pola:

Dziękujemy za rejestracje. Teraz zawsze dowiesz się najwięcej i najszybciej o najważniejszych wydarzeniach na stronie.